Email: contact@mulan-mfg.com | Tel: 86 21 3479 1660

ریخته گری فشار پایین

ویژگی های ریخته گری فشار پایین:
1. نشت فشار و سرعت قابل تنظیم است، پس از آن مناسب برای ریخته گری متفاوت است.
2. پر کردن از پایین قسمت، جریان مایع ثابت، هیچ پدیده چلپ چلوپ کردن، جلوگیری از حباب هوا، افزایش کیفیت ریخته گری؛
3. روشن و سطح ریخته گری پاک، خواص مکانیکی بهتر است؛
4. مناسب برای قطعات ریخته گری بزرگ با دیواره های نازک.

  

  

 

ما همچنین انجام عملیات ثانویه از جمله عملیات حرارتی و شات انفجار.
در حال حاضر نیروی فنی بالا و همچنین می توانید ماشین بخش پس از ریخته گری، ما مرکز ماشینکاری CNC و تجهیزات ماشین تراش CNC کردم.

برچسب ها: