Email: contact@mulan-mfg.com | Tel: 86 21 3479 1660

trọng lực đúc

Đúc trọng lực vật chất phù hợp: Nhôm

đúc trọng lực cũng được gọi là kim loại dụng cụ đúc. Quá trình là để cho chất lỏng kim loại chảy vào dụng cụ để khuôn quá khứ với những tác động của lực hấp dẫn.

Chúng tôi cũng thực hiện hành động thứ cấp bao gồm cả xử lý nhiệt và bắn nổ mìn.

Chúng tôi có lực lượng kỹ thuật cao và cũng có thể máy một phần sau khi đúc, chúng tôi đã có trung tâm gia công CNC và thiết bị máy tiện CNC.

   

   

   

  

Chúng tôi tùy chỉnh sản xuất phần dựa trên các yêu cầu hoặc bản vẽ của bạn, xin vui lòng gửi yêu cầu của bạn cho báo giá đến địa chỉ email của chúng tôi tại contact@mulan-mfg.com.

Hoặc chỉ đơn giản là điền vào mẫu yêu cầu ở dưới cùng của mỗi trang web.

thẻ: Khuôn đúc vĩnh viễn | Nhôm trọng lực đúc | Đồng thau đúc trọng lực