Email: contact@mulan-mfg.com | Tel: 86 21 3479 1660

Đúc áp suất thấp

Đặc điểm của đúc áp thấp:
1. Áp lực rót chai và tốc độ có thể điều chỉnh, vì vậy nó rất thích hợp cho các hình dạng khác nhau đúc;
2. Điền từ dưới cùng của các phần, dòng chất lỏng ổn định, không có hiện tượng splatter, tránh bong bóng không khí, tăng chất lượng đúc;
3. Bright và bề mặt đúc sạch sẽ, tính chất cơ học tốt hơn;
4. Thích hợp cho các bộ phận đúc lớn với những bức tường mỏng.

  

  

 

Chúng tôi cũng thực hiện hành động thứ cấp bao gồm cả xử lý nhiệt và bắn nổ mìn.
Chúng tôi có lực lượng kỹ thuật cao và cũng có thể máy một phần sau khi đúc, chúng tôi đã có trung tâm gia công CNC và thiết bị máy tiện CNC.

thẻ: