Email: contact@mulan-mfg.com | Tel: 86 21 3479 1660

อะไหล่ thermoformed

Injection Molded Products

มีคุณลักษณะของเรา:
ผนังหนา: 0.1mm ~ 10.0mm
Product Range ขนาด: 10mm ~ 3,500mm
Product Range น้ำหนัก: 0.01kg ~ 150.00kg
นอกจากนี้เรายังสามารถทำให้บรรจุภัณฑ์พลาสติกขึ้นรูปโฟมบรรจุร้อนดัดขึ้นรูปความแม่นยำเครื่องดูดฝุ่น / เป่าขึ้นรูป