Email: contact@mulan-mfg.com | Tel: 86 21 3479 1660

Gang Mang Seat

Cát đúc Hỗ trợ Mang 
 

Steam Turbine Mang Seat 


Đúc sắt Seat Bạc đạn:
Lựa chọn vật liệu:
Xám Cast Iron, Cast Iron Ductile
Quy trình sản xuất:
Cát đúc, Lost Wax đúc
Xử lý bề mặt:
Tranh vẽ bằng bột sơn, phun cát Shot, Điện di Tranh
Sản phẩm Kích cỡ:
300mm đến 2,800mm

thẻ: