Email: contact@mulan-mfg.com | Tel: 86 21 3479 1660

Phụ thermoformed

Injection Molded Products

Capabilites của chúng tôi:
Wall-Độ dày: 0.1mm ~ 10.0mm
Sản phẩm Kích cỡ: 10mm ~ 3,500mm
Trọng lượng sản phẩm Range: 0.01kg ~ 150.00kg
Chúng tôi cũng có thể làm cho Vỉ hình thành, tạo bọt Điền, Hot uốn Hình thành, Precision chân không / Blow Hình thành.